Sonderfahrt mit Westwaggon
3.6.2011


Haut wor de Westwaggon Z 208 fir eng Gesellschaft vun der Brienz-Rothorner Bahn ennerwee vun der Staadt op Elwen an zeréck an weider iwer Dippech op Rodange. Déi 2 Fotoen goufen zou Essen (Essingen) gemaach. (Photos: 3.6.2011 Guy Pettinger)


Charterzuch vun der Brienzer Rothornbahn mam Westwaggon tëscht Péiteng an Ëlwen, dat ganzt um Clausener Viadukt um Wee fir zreck. (Photo: 3.6.2011 Yves Gillander)

Liens / Links
RAIL.LU - News

Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. 

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo

Last update / Dernière mise-à-jour: 19-mars-2011