Den Train 1900 huet säi Waasserkran an der Graser Gare restauréiert
18.4.2019


Bauzuch am Fond-de-Gras: Den Train 1900 huet säi Waasserkran an der Graser Gare restauréiert: Den 18. Abrëll waren d’Arbechten amgang, fir en neit Fundament ze bauen an eng nei Waasserleitung ze leeën. Photos: 18.04.2019 Francis Wagner


Liens / Links
RAIL.LU - News

Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. 

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo