Line
Ligne
Strecke
Bouzonville (Busendorf) - Dillingen

Ligne / Strecke Bouzonville (Busendorf) (France / Frankreich) - Niedaltdorf - Dillingen (Deutschland / Allemagne)


DB VT 628 476 in Niedaltdorf (Photos: 14.4.2013 René Birgen)

Viru Joren wor d’Linn Bouzonville - Niedaltdorf - Dillingen emol am Gespréich fir Deel vun enger Schinneverbindung Lëtzebuerg – Saarbrécken ze sinn. Och am Saarland gëtt systematësch heiansdo, genee wéi am Transportausschoss vum Wirtschafts- und Sozialrat der Großregion, iwer eng Reprise vum Persouneverkéier tëscht Dillingen a Bouzzonville geschwat. An all Joer op Karfreideg gouf bis elo gewisen, datt dat méiglech ass, wëll vill Leit vun Dillingen op Bouzonville op den Ouschtermaart fueren. Elo schéngt ët awer “aus die Maus” ze sinn, well di puer Güterzich, di nach iwer de Grenzpunkt Hemmersdorf – Bouzzonville vum 13.12.2013 un gestrach sinn an d’Streck hanner der däitscher Grenz ouni Zuchverkéier ass. Op der däitscher Säit ass awer nach Stonnentakt tëscht Dillingen an Niedaltdorf. Wéi laang freet sech, well d’DB Regio Saarland muss hei nach Dieselmaterial am Asaatz halen.Géif elo de Grenziwergang Hemmersdorf – Bouzonville zougemaach, wier dee klénge Fonken Hoffnung, dach eng Kéier mam Zuch direkt op Saarbrécken ze fueren, definitiv verflunn.

 

Bibliographie
   Titel - Titre
Author - Auteur - Autor
Date
Edition - Verlag
Contents - Contenu - Inhalt
Pages- Seiten
ISBN
 
Le chemin de fer en Lorraine

Schontz André

Felten Arsène

Gourlot Marcel

1999 Editions Serpenoise Le livre relate avec force détails l'histoire ferroviaire de la région, l'occasion de reconnaître les changements survenus depuis 150 ans, non seulement dans la technique mais aussi dans les adaptations des hommes qui ont choisi cette profession.  316  2-87692-414-5

Liens / Links
Railways in Lorraine (France) / Chemins de fer en Lorraine / Eisenbahnen in Lothringen (Frankreich)
 

Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail.

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo

Last update / Dernière mise-à-jour: 15 mars 2014