G.A.R. - Sonnerzuch op Rüdesheim
5.10.2013


D'CFL 4017 mam GAR-Sonnerzuch op Rüdesheim, hei zu Tréier (Photo: 5.10.2013 Hans De Rond)

Ee Samsdeg den 5. Oktober 2013, haat den G.A.R. mol ërem (zenter 1986) en Sonnerzuch op Rüdesheim organiséiert. Et war die léscht Gelegenhéet, well vum November 2013 un dérfen nëmmen méi Voituren mat NBÜ (Notbremsüberbrückung) durch den neien éngleisegen Rouer (Röhre) vum Cochemer Tunnel fueren, dann get den aalen Rouer sanéiert an werd och nëmmen méi éngleiseg sinn an do gëllt dat selwecht mat der NBÜ.

Den Zuch bestong aus der CFL 4017 (G.A.R. an Letzebuurg-Blankenberge Express Jubiläums-Lokomotiv) mat 3 grin'en Wegmänner an der Voiture Rendez-Vous.


D'CFL 4017 an der Jubiläums-Dekoratioun zu Rüdesheim (Photo: 5.10.2013 Guy Pettinger)


den ganzen Sonnerzuch zu Rüdesheim - nach ëmmer sinn die aal primitiv Quai'er (Bahnsteige) zu Rüdesheim (Photo: 5.10.2013 Guy Pettinger)

E Spazéiergang am Réen laanscht den Rhein huet e.a. folgend Biller bruecht :


DB Schenker 145 060 mat éngem Kombi-Zuch zu Rüdesheim (Photo: 5.10.2013 Guy Pettinger)


Vias 'Flirt' 304 zu Rüdesheim (Photo: 5.10.2013 Guy Pettinger)


D'MRCE 189 110 mat engem Combi-Zuch zu Rüdesheim (Photo: 5.10.2013 Guy Pettinger)


Em 16H15 gunn et mat der 'Goethe' vun der KD (Köln-Düsseldorfer), den léschten Raddampfer (Bild 6) vun Rüdesheim op St.Goarshausen, wou d'Grupp nées den Sonnerzuch gehol huet. (Photo: 5.10.2013 Guy Pettinger)


D'CFL 4017 mam GAR-Sonnerzuch op Rüdesheim (Photos: 5.10.2013 Michel Dondelinger)

 

Liens / Links
RAIL.LU - News

Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. 

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo

Last update / Dernière mise-à-jour: 28-jan-2013