Güterzuch
Train de marchandises
Güterzug
avec Shimms Kinkempois - Bettembourg


D'CFL 3015 mam viirleefeg läschten Zuch mat Shimmns vu Kinkempois op Beetebuerg, zu Kautenbaach. (Photo: 11.2.2021 Nico Berté)


D'CFL 3004 + 3005 mam Kinkempoiser zu Colmar-Bierg (Photos: 4.2.2021 Nico Berté)

 


Den neie Güterzuch mat den CFL 3010 + 3019 mat Shimms vu Bétebuerg op Kinkempois, hei zu Schieren. D'Foto weist deen eidelen Zuch iwwert d’Nordstreck op Kinkempois. (Photo: 4.1.2020 Nico Berté)


De beluedenen Zuch mat den CFL 3019 + 3010 op der L162 zu Rulles bei Marbehan. Well di 20 Ween mat Coils belueden ze schwéier sin, kann den Zuch net iwwert d’Nordstreck zréck kommen a fiert dowéinst iwwert Rochefort-Jemelle, Aarel, Athus zréck op Bétebuerg. (Photo: 4.1.2020 Nico Berté)

Liens / Links
RAIL.LU - News

Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. 

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo