Gare Klengbetten ėm 1900
Gare Kleinbettingen vers 1900
Bahnhof Kleinbettingen um 1900


Bettingen
(Collection: Roger Balance)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4    
           
cheminot GL - EL Eisenbahner

cheminot GL - EL Eisenbahner

cheminot GL - EL Eisenbahner

douanier lux. - lux. Zöllner

cheminot GL - EL Eisenbahner

cheminot GL - EL Eisenbahner

cheminot GL - EL Eisenbahner

cheminot GL - EL Eisenbahner

cheminot GL - EL Eisenbahner

cheminot GL - EL Eisenbahner

cheminot GL - EL Eisenbahner

cheminot GL - EL Eisenbahner

cheminot GL - EL Eisenbahner
   
3
   
cheminot GL - EL Eisenbahner

cheminot GL - EL Eisenbahner

cheminot GL - EL Eisenbahner
 
cheminot GL - EL Eisenbahner

cheminot GL - EL Eisenbahner

cheminot GL - EL Eisenbahner

cheminot GL - EL Eisenbahner

cheminot GL - EL Eisenbahner

douanier lux. - lux. Zöllner

cheminot GL - EL Eisenbahner

cheminot GL - EL Eisenbahner
 
cheminot GL - EL Eisenbahner

douanier lux. - lux. Zöllner

cheminot GL - EL Eisenbahner
 
cheminot GL - EL Eisenbahner

cheminot GL - EL Eisenbahner
2  
 
cheminot GL - EL Eisenbahner

douanier lux. - lux. Zöllner

cheminot GL - EL Eisenbahner

douanier lux. - lux. Zöllner

cheminot GL - EL Eisenbahner

douanier lux. - lux. Zöllner

cheminot GL - EL Eisenbahner

cheminot GL - EL Eisenbahner

douanier lux. - lux. Zöllner

cheminot GL - EL Eisenbahner

douanier lux. - lux. Zöllner

cheminot GL - EL Eisenbahner

douanier lux. - lux. Zöllner

cheminot GL - EL Eisenbahner

douanier lux. - lux. Zöllner

cheminot GL - EL Eisenbahner

douanier lux. - lux. Zöllner

cheminot GL - EL Eisenbahner

douanier lux. - lux. Zöllner
 
1      
 
douanier lux. - lux. Zöllner

cheminot GL - EL Eisenbahner

douanier lux. - lux. Zöllner
 
cheminot GL - EL Eisenbahner
 


douanier lux. - lux. Zöllner


cheminot GL - EL Eisenbahner
Cheminot belge de Sterpenich? - belgischer Eisenbahner Materialienverwalter I. Klasse

cheminot GL - EL Eisenbahner
Paul Eyschen?   (Ministre d'Etat de 1888-1915, Direction générale des Travaux publics de 1892 - 1896)? Rasquin
douanier lux. - lux. Zöllner
Schiltz?, chef de gare IIe classe gare Bettingen - Stationsvorsteher II. Klasse

cheminot GL - EL Eisenbahner
 
cheminot GL - EL Eisenbahner
Balance Charles-Nicolas (Nicolas-Charles)
cheminot GL - EL Eisenbahner
Faber
douanier lux. - lux. Zöllner
     

<=1893: Schiltz, chef de gare IIe classe gare Bettingen
<=1893: Hochmuth Lambert, chef d'expédition IIe classe gare Bettingen

Oberbahnhofsvorsteher J.B. SPOGEN. Déi Nominatioun krut hien 1913 zu Klengbetten.
1872 ass hien mat 18 Joer an den Dingscht vun der G.L.-Gesellschaft agetrat. Am November 1922 ass hien grouss zu Klengbetten fir säin 50. Dengschtjubiläum geéiert gin. Et waren do Vertrieder vun deenen 2 Eisebunnsgesellschaften P.H. a G.L., Douane, Vertrieder vun der Gemeng asw. Ech huelen un dass och Belsch Eisebunner do waren, zB. aus Sterpenich an Arel.
Hien hat d'Funktioun als Oberbahnhofsvorsteher zu Klengbetten bis e mat 70 Joer? an d'Pensioun gaangen ass. (1924?)

 


Kleinbettingen - Rue de la Gare - Bahnhofstraße vers 1918 (Carte postale: Manufacture de cartes P. Houstraas, Luxembourg, Rue des Augustins; collection: jmo)


Klein-Bettingen - Totalansicht vers 1908 (Carte postale: Papeterie Brück soeurs, Luxembourg, Grand'Rue)


Personal der Güterabfertigungsstelle Bettingen (Collection: Roger Balance)


Personal der Güterabfertigungsstelle Bettingen - 1.4.1894 (Photographe P. Schütz, Luxemburg: Collection: Roger Balance)


Personal der Güterabfertigungsstelle Bettingen - 1.4.1894 (Photographe P. Schütz, Luxemburg: Collection: Roger Balance)
unten Mitte Güterexpedient, Güterkassierer oder Stations-Einnehmer (Kragenborte unten mit Zackenkante) Hochmuth Lambert
unten rechts: Charles-Nicolas Balance


Charles-Nicolas Balance (Balans) (* 7.9.1842 Remich; + 3.10.1907 Sterpenich), chef de gare? où?, vers 1902/04 (Peinture : Ph. Dillen 2.1905; Photo:Roger Balance)


Bettingen (Collection: Roger Balance)

 


Ancien site: Hangar pour locomotive - Usine de distillation de bois, Hagen - (Source: Google Earth - 2010)


Hangar pour locomotive, en haut à droite l'Usine de distillation de bois, Hagen (Documents: ANL)


Klein- Bettingen (Carte No 539 Ewringen: 1908 collection: jmo)

Liens / Links
Station / Gare / Bahnhof Kleinbettingen
The Railway Stations of Luxembourg - Les gares luxembourgeoises - Die Bahnhöfe Luxemburgs
 

Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. 

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo