Transfert vu Muséesmaterial vun der Stad op Péiteng
13.12.2016

Den 13. Dezember 2016, wor grouss Iwwerféierung vum SSMN  vun der Stad op Péiteng


D'1604 - BB 3608 - 1806 - Z 208 bei der Duerchfaart vum Haalt vun Schuller (Schouweiler) (Photo: 13.12.2016 Guy Pettinger)


D'1604 - BB 3608 - 1806 - Z 208 bei der Arrivée zu Péiteng (Photo: 13.12.2016 Christian Schmitz)


D'1604 - BB 3608 - 1806 - Z 208 bei der Arrivée zu Péiteng (Photo: 13.12.2016 Guy Pettinger)


D'1806 wéi se mat hieren Autocollantën vun Magdeburg zerëck komm ass (Photo: 13.12.2016 Guy Pettinger)


D'1604 dréckt die ganz Garnitur an den Péiténger Atelier (Photo: 13.12.2016 Guy Pettinger)


D'1806 gett vun der 1604 am Péiténger Atelier rangéiert (Photo: 1604 Classics)


D'1806 an d'1604 an der SSMN Remise vum Péiténger Atelier (Photos: Christian Schmitz / 1604 Classics)

 

 

Liens / Links
RAIL.LU - News

Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. 

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo

Last update / Dernière mise-à-jour: 28-April-2016