Electric Locomotive
Locomotive électrique
Elektrolokomotive
CFL - 3608

23.9.2019
Portes ouvertes au Centre de Maintenance - Atelier Central des CFL à Luxembourg
13.12.2016
Transfert vu Muséesmaterial vun der Stad op Péiteng


Mein leschten Zuch - 12.9.2014: 3608 HLP à Bascharage - direction Pétange (Photos: 12.9.2014 jmo)


"Mein leschten Zuch" vum Schroeder Marc,  Mécanciensinstrukter vun dem Service TM vun der CFL, hei mat der 3608 am CRM (Photos: 12.9.2014 Weis André)
Mir wënschen vun hei aus eng woulverdingten Pension!
Héi sinn Fotoen wou dee Marc Schroeder deen CRM mat der 3608 verloss huet fier see no der Schoulungswoch op Péiteng zereck ze féieren. Hien hat nach an der Woch 3 Mécaniecien op der 3608 ausgebildt.


Train spécial GAR avec la locomotive électrique 3608 (Photos: 21.4.2014 Michel Dondelinger)


Train spécial GAR avec la locomotive électrique 3608 ä Essingen (Photos: 21.4.2014 Willy Hentges)


Train spécial GAR avec la locomotive électrique 3608 près de Mersch (Photos: 21.4.2014 Willy Hentges)


Sonderfahrt mat der 3608 um Arrêt Mechela. (Photos: 21.4.2014 Christian Schmitz)


Dummeldéng (Dommeldange) kuurz virum éngem décken Donnerwierder (Photo: 21.4.2014 Guy Pettinger)


Miersch (Mersch) mam Silo am Hannergrond (Photo: 21.4.2014 Guy Pettinger)


Ettelbréck (Ettelbruck) (Photo: 21.4.2014 Guy Pettinger)


Michelau (vu béiden Saïten) (Photo: 21.4.2014 Guy Pettinger)


Giewelsmillen (Goebelsmühle) (Photos: 21.4.2014 Guy Pettinger)


Klierf (Clervaux) (Photo: 21.4.2014 Guy Pettinger)


Maulusmillen (Maulusmühle) am Reen (Photo: 21.4.2014 Guy Pettinger)


Sonnerzuch zu Elwen (Troisvierges) - färdéch fir d'Réckfaart mat der Voiture 'Rendez-Vous' un der Spëtzt (Photo: 21.4.2014 Guy Pettinger)


Maulusmillen (Maulusmühle) (Photo: 21.4.2014 Guy Pettinger)


Clierf (Clervaux) am Hannergrond den Turm vun der Abtei (Photo: 21.4.2014 Guy Pettinger)


Giewelsmillen (Goebelsmühle) (Photo: 21.4.2014 Guy Pettinger)


Arrivée zu Ettelbréck (Ettelbruck) (Photos: 21.4.2014 Guy Pettinger)


Fotohalt ënner der Autobunnsbréck zu Colmar-Bierg (Colmar-Berg) (Photo: 21.4.2014 Guy Pettinger)


Cruchten (Photo: 21.4.2014 Guy Pettinger)


ex-CFL BB-3608 mit Sonderzug bei Colmar-Berg (Photo: 21.4.2014 Vital Schank)


ex-CFL BB-3608 mit Sonderzug in der Einfahrt Bf Ettelbrück (Photo: 21.4.2014 Vital Schank)


ex-CFL BB-3608 mit Sonderzug bei Halt im Bf Ettelbrück (Photo: 21.4.2014 Vital Schank)


ex-CFL BB-3608 mit Sonderzug in Ettelbrück (Photos: 21.4.2014 Daniel Breithoff)


La BB 3608 en direction de Wasserbillig au poste de bloc de Mensdorf (Photo: Nico Berté, 17.04.2014)


La BB 3608 en direction de Rodange sur le pont de l'A3 à Cessange (Photo: Nico Berté, 17.04.2014)


Schoulungszuch 94098 mat der 3608 zu Dippech (Photos: 17.4.2014 André Weis)


Retour wor den Zuch zu Ierpeldéng pünktlech (Photos: 16.4.2014 Guy Pettinger)


La BB 3608 en direction d'Ettelbruck et Troisvierges près de Colmar-Berg (Photo: Nico Berté, 16.04.2014)


Instruktiounsfaart fir Fuhrpersonal mat der BB 3608 an denen 4 gringen Wegmänner vun der Stad op Elwen (Troisvierges) an zeréck. - hei zweschen Lentgen an Miersch (Photo: 16.4.2014 Guy Pettinger)


Visite (Partie à Contrôler - PC) vum CM (Centre de Maintenance) vun der 3608 virun der nächster Sortie: hei Test ënnert 25kV am Angangsgleis vum Atelier Péiteng mat der CFL cargo 103 (Photo: 2.4.2014 Weis Änder)


Probefahrt der 3608 mit CFL cargo 1818, hier in Nörtzingen (Photo: 31.1.2014 Vital Schank)


Prouwfaarten vun der BB 3608: Iwert Mëtteg mam 36009 durch Näertzéng (Photo: 31.1.2014 Guy Pettinger)


D'3608 zu Esch-Belval prëtt fir den nächsten Zuch; d'CFL cargo 1818 huet ëleng missen an d'Arcelor-Mittal Wierk fueren, well den Unschloss nët élektrifizéiert ass. (Photos: 31.1.2014 Guy Pettinger)


D'3608 mat CFL cargo 1818 mam 36008 um Escher Staadtviadukt (Photo: 31.1.2014 Guy Pettinger)


D'3608 mat CFL cargo 1818 mam 36011 béi Fennéng (Photo: 31.1.2014 Guy Pettinger)


Probefahrt der 3608 (Photo: 31.1.2014 Christian Schmitz)


Probefahrt der 3608 mit CFL cargo 1818, hier in Nörtzingen (Photo: 31.1.2014 Christian Schmitz)


Probefahrt der 3608 mit CFL cargo 1818, hier in Esch/Alzette (Photo: 31.1.2014 Christian Schmitz)


Probefahrt der 3608 mit CFL cargo 1818 (Photo: 31.1.2014 Christian Schmitz)


3608 im Eingang von Petingen (Photo: 31.1.2014 Christian Schmitz)


Einfahrt Triage Unique Bt - 3608 auf dem Weg zum Probezug Trm 36011 Bt-BU (Photo: 31.1.2014 Armand Schilling)


CFL-E-Lok 3608 am Centre Operationel Bt (Photo: 31.1.2014 Armand Schilling)


Ankunft Bt CFL E-Lok 3608-Hlp auf dem Weg zum Trm-36009 - Bt-Bu (Photo: 31.1.2014 Armand Schilling)


2.Probefahrt Bt-BU -Trm 36001 am PN86 PK 2.0 Hüncheringen (Photo: 31.1.2014 Armand Schilling)


2. Probefahrt Bt-BU -Trm 36001 am PK 1.8 Hüncheringen - Kreuzung mit CFL 3013 (Photo: 31.1.2014 Armand Schilling)


Trm 36008 Bu-Bt - Probezug mit CFL E-Lok 3608 + Diesellok CFL cargo 1818 (Photo: 31.1.2014 Armand Schilling)


Probefahrt der 3608 mit CFL cargo 1818, hier in Nörtzingen (Photo: 31.1.2014 René Birgen)


Die CFL 3608 vor dem Zug  Trm 36011 in Esch/Alzette. In zweiter Position läuft die CFL cargo 1818 als Angstlok. (Photo: 31.01.2014 Francis Wagner)


Die CFL 3608 vor dem Zug  Trm 36008 in Esch/Alzette (Photos: 31.01.2014 Francis Wagner)


Tests mit der 3608 vor der Probefahrt am 31.1.2014 (Photos: 301.1.2014 Weis André)


SSMN Elektrolok ex-CFL 3608 op der Expo "40 Joër G.A.R." an der Gare Lëtzebuerg - 12-13.10.2013 (Photos: 12.10.2013 jmo)


Avancement des travaux de la 3608 à Pétange (Photo: 6.3.2013 Schmitz Christian)


Avancement des travaux de la 3608 à Pétange (Photo: 13.2.2013 Schmitz Christian)


Présentation officielle au CRM Luxembourg de la 3608 après la révision aux membres de 1604 Classics (Photos: 10.8.2011 Schmitz Christian)


Présentation officielle au CRM Luxembourg de la 3608 après la révision aux membres de 1604 Classics, à la droite la 3609 (Photo: 10.8.2011 Schmitz Christian)


Présentation officielle au CRM Luxembourg de la 3608 après la révision aux membres de 1604 Classics, avec CFL 2209 et CFL 4008 (Photo: 10.8.2011 Schmitz Christian)


Avancement des travaux de restauration de la 3608 (Photos: 9.6.2011 Christian Schmitz)
D'Arbechten am Atelier si faerdeg, d'3608 gët an den Dépôt iwerfouert. Elo fehlt nach just de Finissage.


Avancement des travaux de restauration de la 3608 (Photos: 12.8.2010 Änder Weis)


3608: Fortgang der Revision im CRM Atelier (Photos: 2.3.2010 Änder Weis)


150 Joër Eisebunn zu Lëtzebuerg: Ex-CFL E-Lok 3608 im Depot Luxemburg (Photo: 8.5.2009 jmo)


Les travaux de remise en état de la 3608 CFL au Dépôt Luxembourg (Photo: 7.4.2008 jmo)


Les travaux de remise en état de la 3608 CFL avancent (Photos: 10.10.2006 Claude Basting)


Locomotive électrique CFL 3608 avec un train de marchandises en provenance de Bettembourg à Dudelange-Usines / CFL E-Lok 3608 mit einem Güterzug aus Bettemburg in Düdelingen-Werk (Photo: 26.8.2004 Mike Wohl)


Locomotive électrique CFL 3608 à Dudelange-Usines / CFL E-Lok 3608 in Düdelingen-Werk (Photo: 26.8.2004 Mike Wohl)


Locomotive électrique CFL 3608 avec 4voitures SNCB comme train RE en direction de Longwy à Luxembourg / CFL E-Lok 3608 mit SNCB Wagen als RE in Richtung Longwy in Luxemburg (Photo: 13.9.2004 Mike Wohl)


Locomotive électrique CFL 3608 avec 4 voitures PH à Differdange / CFL E-Lok 3608 mit 4 PH-Wagen in Differdingen (Photo: 18.9.2004 Mike Wohl)


Locomotive électrique CFL 3608 avec un train de marchandises à Dudelange-Usines / CFL E-Lok 3608 mit einem Güterzug aus Richtung Bettemburg in Düdelingen-Werk (Photo: 21.9.2004 Mike Wohl)


Poste de conduite de la locomotive CFL 3608 (Photo: 19.9.2004 jmo)


Locomotive CFL 3608 en gare de Luxembourg (Photo: 15.9.2000 jmo)


La traverse avant de la locomotive CFL 3608 a été renforcée pour la mise en place de l'attelage automatique (Photo: 15.9.2000 jmo)


CFL E-Lok 3608 in Petingen (Photo: 9.1989 Marcel Schlim)


La locomotive CFL 3608, modifiée pour recevoir l'attelage automatique de choc et traction (AACT), à Tétange (Photo: 6.3.1980)

Model trains / Modèles réduits / Eisenbahnmodells
 
 CFL locomotive électrique 3615 Jouef 833402 modifiée MSB
 
CFL locomotive électrique 3601 Jouef 833402 modifiée MSB
 
CFL locomotive électrique 3612 Lemaco 1565/2 (laiton / Messing); 65
 
Stamps / Timbres-poste / Briefmarken

5e Exposition Philatélique Internationale FISAIC / 5th International Philatelic Exposition FISAIC

Date d'émission / Date of Issue: 26 septembre 1966
Locomotive électrique / electric locomotive CFL série 3600

Bibliographie
   Titel - Titre
Author - Auteur - Autor
Date
Edition - Verlag
Contents - Contenu - Inhalt
Pages- Seiten
ISBN
Eisenbahnen in Luxemburg Federmeyer Ed 1984 Eisenbahn-Kurier   523-528 3-88255-400-2

 

Liens / Links
Locomotives CFL série 3600
CFL : Rolling Stock 1946 - today / Matériel moteur roulant de 1946 - aujourd'hui / Motorisierte Fahrzeuge von 1946 - heute
   

Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. 

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo