CFL Damplok 5519 - En Dag am Käldall
20.8.2016


D'5519 mam Zuch 9009 Lëtzebuerg - Remeléng zu Bierchem (Photo: 20.8.2016 Guy Pettinger)


D'5519 mam Zuch 9013 Remeléng - Esch/Uelzecht zu Téiteng (Photo: 20.8.2016 Guy Pettinger)


D'5519 mam Zuch 9016 Esch/Uelzecht - Remeléng (Photo: 20.8.2016 Guy Pettinger)

 


D'5519 ass mam Zuch 9016 Esch - Remeléng zu Remeléng unkomm (Photo: 20.8.2016 Guy Pettinger)


D'5519 mam Zuch 9044 Remeléng - Lëtzebuerg zwëschen Remeléng an Téiteng - riets d'Streck an den Langengronn (Photo: 20.8.2016 Guy Pettinger)


D' 5519 mam Zuch 9049 Lëtzeburg - Remeléng fiert zu Närtzéng vun der Haaptstreck Betebuerg - Esch op Niewenbunn Richtung Remeléng (Photo: 20.8.2016 Guy Pettinger)


D' 5519 mam Zuch 9053 Remeléng - Esch zu Schëffléng (Photo: 20.8.2016 Guy Pettinger)

 


D' 5519 tëscht dem Brucherbierg an dem Scheierbësch, am Kader vun “En Dag am Käldall”. (Photo: 20.8.2016 René Birgen)


Den Zuch owes vun Esch a Richtung Stad. (Photo: 20.8.2016 René Birgen)

 

 

Liens / Links
RAIL.LU - News

Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. 

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo

Last update / Dernière mise-à-jour: 28-jan-2013