Gare Cents-Hamm
Gare Cents-Hamm
Bahnhof Cents-Hamm


Den neien Arrêt an de PN 56 um Cents (Photos: 25.6.2018 jmo)

Ligne Luxembourg - Wasserbillig


De PN 56 um Cents ass Geschicht (Photos: 24.9.2018 François Kohnen)
D'Bréck iwwer d'Eisebunn ass de Moien 24.9.2018 um 5 Auer fir de Stroossentrafic opgaange.
Duerno ass de PN 56 fir d'Autoen a fir Foussgänger zougemaach ginn an d'Installatiounen vun dem PN sinn ofgebaut ginn.


Den neien Arrêt an de PN 56 um Cents (Photos: 25.6.2018 jmo)


Arrêt Cents - Hamm en hiver (Photos: 4.2.2015 jmo)


Chantier Luxembourg - Sandweiler, ici à Cents (Photos: 25.4.2013 jmo)


CFL Dieseltriebwagen 628-505-7 in Cents (Foto: 13.12.2008 Carlo Stemper)


DB 181- 223-9 in Cents (Photo: Marc Schwartz)


Gare / Bahnhof Cents-Hamm (Photo: 14.12.1999 jmo)


Arrêt Cents-Hamm - direction Sandweiler (Photo: 14.12.1999 jmo)


Haltestelle Cents - Einweihungszug am 29.10.1991 (Photo: 29.10.1991 Armand Schilling)


PN 56 - Cents mit TEE - VT601 (Photo: 25.3.1990 Armand Schilling)

Liens / Links
The Railway Stations of Luxembourg - Les gares luxembourgeoises - Die Bahnhöfe Luxemburgs
 

Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail.

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo