CFL No 8 (Matisa PV6)D‘1604 Classics huet den 21.12.2021 den Matisa 8 vun den CFL iwwerholl. No intensiven Aarbechten ass dëst interessant Gefier säit dem 5.2.2022 erëm betribsfäheg.


Matisa 8 zu Péiteng (Photos: 5.2.2022 Christian Schmitz)


D'Matisa 8 gëtt zu Péiteng ofgelueden (Photo: 21.12.2021 Christian Schmitz)


D'Matisa 8 gëtt mat 3 Robelen 731 - 771 - 7xx op Péiteng bruecht - hei zu Näerzeng (Photo: 21.12.2021 Christian Schmitz)


CFL No 8 (Matisa PV6) au Dépôt de Luxembourg (Photos: 29.11.2011 jmo)


CFL No 8 (Matisa PV6) à Luxembourg (Photos: 25.7.2002 jmo)


CFL 8 à Luxembourg (Photo: Jean Dahlem)


Plaque de construction: MATISA MATERIEL INDUSTRIEL S.A. Crissier / Lausanne Suisse No 699 (Photo: 18.2.2004 Ramon Pelles)

Model trains / Modèles réduits / Eisenbahnmodells
 

Bibliographie
   Titel - Titre
Author - Auteur - Autor
Date
Edition - Verlag
Contents - Contenu - Inhalt
Pages- Seiten
ISBN
Eisenbahnen in Luxemburg Federmeyer Ed 1984 Eisenbahn-Kurier     3-88255-400-2

 

Liens / Links
Railway service vehicles of the CFL - Matériel d'entretien des CFL - Bahndienstfahrzeuge der CFL
   

Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. 

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo

7.2.2010