CFL - ROBEL séries 700 - 710 - 720 - 730 - 750 - 760 - 770 - 780


Nouveau Logo CFL sur Robel - D'Robelen aus der Serie 700 hunn elo och deen neien CFL Logo kritt. Hei steet 702 zu Beetebuerg beim Stellwierk (Photo: 8.10.2022 Mirko Walter)


De Robel 713 fiert mat enger ofgestallter Bourreuse vun den Péitenger Atelieren op den Schante vun der Linn 60 (Photo: 6.6.2020 Tom Lambert)


D'Robel 732 steet zu Kautebaach um Ofstellgleis prett fir an den nächsten Deeg op der Linn 10 ze schaffen (Photo: 6.4.2018 Tom Lambert)


CFL Robel 705 et 704 entre Dippach et Leudelange (Photo: 4.4.2018 jmo)

 

701: 6.3.2018 an DK iwwerfouert, well en un C-Safety Rail verkaaf ginn ass (Info: sp)

 


CFL Robel 703 à Schifflange (Photos: 1.2.2018 jmo)


CFL Robel 731 zu Bierchem (Photo: 15.2.2017 Guy Pettinger)


CFL Robel 781 et 722 au Chantier à Kleinbettingen (Photos: 13.9.2016 jmo)


CFL Robel 722 zu Bierchem (Photo: 13.3.2015 Nico Berté)


CFL Robel 701 zu Bierchem (Photo: 13.3.2015 Nico Berté)


Den CFL Lokotrakter 1033 mat den CFL Robel 701, 702 an 703, a mam CFL 1032 am Kader vun der Visite vum Minister Fränz Bausch zu Klengbetten (Photos: 28.8.2014 Marc Thoma)


CFL Robel 731 an 705 mat Chantierszuch zu Miersch (Photos: 27.8.2014 jmo)


CFL Robel 762 zu Esch/Schëffleng (Photo: 19.8.2014 jmo)


Pose d'un portique caténaires à Oetrange (Photo: 18.5.2013 Chris Diedrich)


Ersetzen vun engem Fil porteur zu Beetebuerg vum District Caténaires:


De Robel 721 ass op der Plaatz, de Mann vun de Catenairen hängt di lescht Erdungsstaangen an. (Photo: 9.8.2013 René Birgen)

.
D'Leit am Kuerf kucke sech de Schued un (Photo: 9.8.2013 René Birgen)


Während d'Leit vum District Caténaires schaffen (Photo: 9.8.2013 René Birgen)


... leeft um Nopeschgleis de Betriib normal weider (Photo: 9.8.2013 René Birgen)


Den Aarm hanner dem Pantograph vum Robel erlaabt ët fir d'Catenaire unzehiewen fir se dann herno areegléieren ze kënnen. (Photo: 9.8.2013 René Birgen)


D'Leit an der Z 2206 kréien nët vill vun den Aarbechte mat (Photo: 9.8.2013 René Birgen)


CFL Robel 772, L-CFLCA Uas Wagon 80 82 9783 905-8 (Service I.F., Gare d'attache: Bettembourg), sowie CFL Robel 732 und 721 in Ötringen (Photos: 17.5.2013 jmo)


CFL Robel 704 (rechts: CFL Robel 772, L-CFLCA Uas Wagon 80 82 9783 905-8 (Service I.F., Gare d'attache: Bettembourg), sowie CFL Robel 732 und 721) in Ötringen (Photos: 17.5.2013 jmo)


Überführungsfahrt: Der STRABAG - Schienenschleiftriebwagen mit CFL Robel 701 und CFL 1051 auf dem Weg von Ettelbrück nach Kleinbettingen, hier in Lorentzweiler (Photo: 25.1.2013 Gillander Yves)


CFL Robel 701 und CFL 1051 in Kleinbettingen (Photo: 25.1.2013 Gillander Yves)


Der STRABAG - Schienenschleiftriebwagen und der Robel 701 in Ettelbruck (Foto: Nico Berté, 22.01.2013)


CFL Robel Steuerwagen 781 bei Oberleitungsarbeiten auf der Strecke Rodange - Longwy und CFL Cargo 1815 mit Güterzug von Bettemburg nach Athus auf der Strecke Rodange - Athus (Foto: 28.9.2012 Mike Wohl)


Den CFL Robel 771, gedréckt vum 732, fueren zu Beetebuerg vum Haaptgleis bei den Atelier vum GI eran (Photo: 29.03.2012 Benny Huberty)


CFL Robel 732, von Belval kommend, im Eingang des ArcelorMittal - Werkes Differdingen (Photos: 24.5.2012 jmo)


Den Metten zu Colmar-Usines koum den DB-Schienenprüfexpress am Sandwich vun zwee Robelen gefuer. (Foto: 15.4.2012 Christian Schmitz)


CFL Robel 711 mit DGU - Plasser & Theurer Gleisstopfmaschine 09-32 CSM und DGU - Plasser & Theurer Schnellschotterverteil- und Planiermaschine SSP 110 SW in Wasserbillig (Photos: 13.4.2012 jmo)


CFL Robel 714 in Helfentbrück (Photos: 29.2.2012 jmo)

Film CFL Robel 714 im Einsatz in Helfentbrück (Film - 62 MB: 29.2.2012 jmo)


Die CFL Robel 712 in Helfentbrück (Photos: 29.2.2012 jmo)


Die CFL Robel 712 und 714 in Bartringen (Photos: 8.2.2012 jmo)


Die neuen CFL Robel 731 und 732 im CLIF, in Bettemburg (Photos: 7.11.2011 jmo)


Die neuen CFL Robel Steuerwagen 751 - 753 im CLIF, in Bettemburg (Photos: 7.11.2011 jmo)


CMI 518 et 502, ainsi que CFL Robel 704 au CLIF, à Bettembourg (Photos: 7.11.2011 jmo)


CFL Robel 712 im CLIF, in Bettemburg (Photo: 7.11.2011 jmo)


CFL 703 à Pétange (Photo: 28.10.2011 jmo)

 


CFL 761 au CLIF, à Bettembourg (Photos: 3.10.2011 jmo)


CFL 762 au CLIF, à Bettembourg (Photos: 3.10.2011 jmo)


CFL 771 au CLIF, à Bettembourg (Photos: 3.10.2011 jmo)


CFL 772 au CLIF, à Bettembourg (Photos: 3.10.2011 jmo)


CFL 781 au CLIF, à Bettembourg (Photos: 3.10.2011 jmo)


CFL 722 à Bettembourg (Photos: 30.9.2011 René Birgen)


Robel 702 mat Schaffzuch an der Gare Ettelbreck (Photo: 23.7.2011 Vital Schank)


CFL 713 à Bettembourg - WSA (Photos: 5.5.2011 René Birgen)


CFL 721 et CFL 704 à Hollerich (Photo: 18.03.2011 jmo)


L'engin de service multifonctionnel ROBEL 705 garé à Ettelbruck. (Photo: 13.04.2011, Nico Berté)


DB Fahrwegmessungzug 719 001 mit CFL 714 und 703 in Düdelingen-Stadt (Foto: 27.03.2011 Mike Wohl)


DB Fahrwegmessungzug 719 001 mit CFL 714 und 703 neben CFL 2011 in Düdelingen-Werk (Foto: 27.03.2011 Mike Wohl)


CFL 721 et CFL 704 avec CFL CMI 518 à Hollerich (Photo: 18.03.2011 jmo)


CFL 721 à Hollerich (Photos: 18.03.2011 jmo)


CFL 704 à Hollerich (Photos: 18.03.2011 jmo)


Robel 711 und 701 mit SPENO-Schienenschleifzug und G1000BB (Fabriknummer: 1001444, Baujahr: 2004) in Berchem (Foto: 14.2.2011 Mike Wohl)


CFL 721 - détail du toit - entretien caténaire - à Hollerich (Photos: 24.01.2011 Marc Schomer)

 


703 et 721 à Hollerich (Photos: 24.01.2011 Marc Schomer)


CFL 711 au chantier du nouveau pont sur l'Alzette à Ettelbruck (Photos: 1.11.2010 jmo)


CFL 721 à Bettembourg (Photo: 25.10.2010 10h37 Marc Schwartz)


CFL Robel Arbeitsfahrzeug 714 und 722 in Bettembourg (Photo: 8.9.2010 Marc Schwartz)


CFL Robel Arbeitsfahrzeug 712 in Bettembourg (Photo: 8.9.2010 Marc Schwartz)


CFL Robel Arbeitsfahrzeug 711 im Depot Luxemburg (Photos: 30.7.2010 Änder Weis)


CFL Robel Arbeitsfahrzeug 711 in Luxemburg-Stadt (Photos: 27.7.2010 Michel Dondelinger)


Erste CFL Robel Arbeitsfahrzeuge 711, 712 in Wasserbillig (Photos: 4.5.2010 Yves Mazzer)

 

701: 6.3.2018 an DK iwwerfouert, well en un den däneschen Infrastrukturbedreiwer Banedanmark verkaaf ginn ass (Info: sp)

 

Model trains / Modèles réduits / Eisenbahnmodells
 

Bibliographie
   Titel - Titre
Author - Auteur - Autor
Date
Edition - Verlag
Contents - Contenu - Inhalt
Pages- Seiten
ISBN
Die neuen Robel - Fahrzeuge der CFL Jean-Marie Ottelé 11.2011 G.E.D.F.

Die neuen Robel - Fahrzeuge der CFL

700 - 710 - 720 - 730 - 750 - 760 - 770 - 780

20  

 

Liens / Links
CFL : Rolling Stock 1946 - today / Matériel moteur roulant de 1946 - aujourd'hui / Motorisierte Fahrzeuge von 1946 - heute
   

Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. 

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo