EMU
Automotrice
Elektrotriebwagen
SNCF - Série Z2


L'automotrice SNCF Z2 111516 à Apach (Photos: 3.12.2013 Michel Dondelinger)


CFL 2004 avec SNCF 11517, à Bettembourg, en route pour les Ateliers CFL à Luxembourg-ville (Photos: 28.8.2013 René Birgen)


Vun dëser Woch bis viraussichtlech Mëtt September kënnt all Woch eng franséisch Z2 op Lëtzebuerg fir Entretiensaarbechten. (Photos: 29.5.2013 René Birgen)

D’Motrice kënnt am Prinzip méindes mëttes géint 16h00 op Beetebuerg a gëtt do ofgestallt. Um 21h30 kënnt eng lëtzebuergësch Z2 hlp vun Oth an hëllt se mat an d’Stad.

Ze Thionville get den TEF (Tour En Fosse) enger gréisserer Revisioun ennerzun ab Mëtt Juni. D'CFL ass gefrot ginn, fier während der Zaït een Dëel vun der Charge déi um Thionviller TEF soll gematt ginn, ze iwwerhuëllen. No enger Réi vun Auditen huet deen CFL Atelier Lëtzebuerg een Agrément vun der SNCF kritt, fier kennen ob de Gefierer vun der SNCF Bausérie 11500 an 24500 d‘Rieder offzedréinen. Et ass esou, wann SNCF een besoin huet, deen CFL Atelier dat dann mescht, bis hiren TEF nees an Betrieb ass, an dat soll bis een September sinn. Et kann dann Dënstes mol eng SNCF Z2 oder eng TERN 2 ng virum Atelier ob der Sued Saït stoen.

Mëttwochs oder donnëschdes mueres géint 04h00 bréngt d’Z2, di soss hlp op Esch fiert fir de 6330 se nees mat op Beetebuerg a stellt se nees do of. E franséische Mécanicien kënnt se da sichen a fiert tëscht 08h00 an 09.00 nees zreck op Thionville.


L'automotrice Z2 11508 en cours de maintenance au Dépôt (Photo : Francis Wagner 26.09.2010)


Automotrice SNCF 111513 en gare Hayange (Photo: 16.7.2009 jmo)


Z2 SNCF 11516 entre en Gare de Rodange (Photo: 13.3.2008 jmo)


Z2 CFL 2010 / 2021 et Z2 SNCF 11516 (Rodange - Nancy-Ville) en Gare de Rodange (Photo: 13.3.2008 jmo)


Z2 SNCF 11516 (Rodange - Nancy-Ville) et Z2 CFL 2021 / 2010 en Gare de Rodange (Photo: 13.3.2007 jmo)


Automotrices SNCF modernisées 11516 et 11503 en gare de Luxembourg (Photo: 6.4.2004 Mike Wohl)


Automotrices SNCF 11518 et 11504 dans la gare de Bettembourg (Photos: 23.3.2004 Mike Wohl)


Automotrices SNCF 11504 et 11521 en gare de Luxembourg (Photo: 2.4.2004 Mike Wohl)


Automotrice Z2 SNCF 11502 modernisée avec Z2 CFL 2021 à la gare de Luxembourg / Modernisierter SNCF Elektrotriebwagen Z2 11502 mit Z2 CFL 2021 im Bahnhof Luxemburg (Photos: 29.12.2003 Mike Wohl)


Automotrice Z2 SNCF 11502 modernisée à la gare de Luxembourg / Modernisierter SNCF Elektrotriebwagen Z2 11502 im Bahnhof Luxemburg (Photos: 4.12.2003 Mike Wohl)


Automotrice Z2 SNCF 11502 modernisée + Z2 SNCF 11520 non modernisée à la gare de Luxembourg / Modernisierter SNCF Elektrotriebwagen Z2 11502 mit Z2 SNCF 11520 im Bahnhof Luxemburg (Photos: 4.12.2003 Mike Wohl)


Automotrice Z2 SNCF 11516 modernisée à la gare de Luxembourg / Modernisierter SNCF Elektrotriebwagen Z2 11516 im Bahnhof Luxemburg (Photos: 31.10.2003 Fabrice Urbani)


Automotrice Z2 SNCF 11516 modernisée à la gare de Luxembourg / Modernisierter SNCF Elektrotriebwagen Z2 11516 im Bahnhof Luxemburg (Photos: 31.10.2003 Mike Wohl)


Automotrice Z2 SNCF 11516 modernisée à la gare de Luxembourg / Modernisierter SNCF Elektrotriebwagen Z2 11516 im Bahnhof Luxemburg (Photos: 4.9.2003 Mike Wohl)


Automotrice Z2 CFL 2003 avec automotrice Z2 SNCF 11516 modernisée à la gare de Luxembourg / CFL Elektrotriebwagen Z2 2003 mit modernisiertem SNCF Elektrotriebwagen Z2 11516 im Bahnhof Luxemburg (Photos: 4.9.2003 Mike Wohl)


Automotrice SNCF Z2 en Gare de Dudelange-Usines (Photo: 12.2.2000 jmo)


Automotrice Z2 SNCF 11501 (Photos: 12.9.2003 Mike Wohl)


Z2 SNCF und Z2 CFL zwischen Leudelingen und Dippach (Photo: 25.3.2002 jmo)


Gare de Longwy avec automotrice SNCF Z2 11506 (Photo: 21.7.2000 jmo)


Gare de Longwy avec automotrice SNCF Z2 11505, locomotive CFL 3610 avec voitures Wegmann et automotrice SNCF Z2 11506 (Photo: 21.7.2000 jmo)


Ligne Luxembourg - Bettembourg à Howald: Automotrice SNCF Z2 et locomotive CFL 3618 (Photo: 18.7.2000 jmo)


Automotrice SNCF Z2 11507 au Dépôt de Thionville (Photo: 15.7.1987 jmo)


Automotrice CFL 2016 entre Esch/Alzette et Belval-Usines (Photo: 21.6.2000 jmo)

 

Liens / Links
Railways in Lorraine (France) / Les chemins de fer en Lorraine / Eisenbahnen in Lothringen (Frankreich)
 

Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail.

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo